ENGLISHSLOVAK

HoryZonty - Organizačný štáb

Mária Dutková

riaditeľka / director
 • program festivalu
 • koordinácia fotovýstavy
 • koordinácia workshopov
 • koordinácia hostí
 • tvorba rozpočtu

Barbora Prekopová

PR manažér / PR manager
 • spolupráca s médiami
 • informačné podklady na webovú stránku
 • koordinátor fotoporoty

Jaroslav Dutka

šedá eminencia / grey eminence
 • spolupráca so sponzormi /cooperation with sponsors
 • dievča pre všetko
 • starostlivosť o sponzorov
 • koordinácia hostí

Branislav Breznický

webmaster /webdesign
 • design webovej stránky
 • aktualizácia stránky festivalu

Peter Kmoško

grafik / graphic design
 • znelka a logo festivalu
 • návrh a tvorba plagátov, lístkov, bulletinov, informačných materiálov tlačeného formátu
 • titulkovanie zahraničných filmov

Michal Okolicsanyi

prekladanie / translations
 • prekladanie webovej stránky do angličtiny
 • prekladanie titulkov k filmom

Michaela Dutková

tvorivý pracovník /graphic artist
 • design plagátov, lístkov, anketových lístkov
 • výstava fotosúťaže
 • dokumentácia festivalu

Zuzana Dutková

koordinátor dobrovoľníkov / volunteer koordinator
 • zabezpečenie a organizácia dobrovoľníkov
motiv