ENGLISHSLOVAK

Hodnotenie filmovej poroty

V amatérskej filmovej súťaži sa zúčastnilo celkovo 13 filmov. Pri hodnotení porota v zložení: Vlado Linek, Michal Vasilko Kele, Peter Kotrha prihliadala na tieto kritériá:
• Dobrodružstvo – náročnosť výkonu
• Filmové spracovanie – strih, kamera, komentár, výtvarnosť, priemerná dĺžka filmu, dramaturgia
• Samostatný dej – celková dejová kompozícia

Porota sa zhodla na piatich najlepších filmoch, ktoré zachytávajú príbehy vo vode, na skale, vo vzduchu i na zemi.

Na piatom mieste sa za náročnosť podujatia a kvalitné filmové spracovanie umiestnil film režiséra Pavla Andrassyiho
AOTEAROA- Expedícia Nový Zéland 2008

Na štvrtom mieste sa za extrémny horolezecký výkon a zaujímavo vyrozprávaný príbeh umiestnil film režiséra Rastislava Hatiara
Tangerine Trip

Na treťom mieste sa za výber témy a jej pútavé dramaturgické spracovanie s výbornou kamerou umiestnil film režiséra Jakuba Freya
TANDEM

Na druhom mieste sa za jednoduchý a zaujímavý dokumentárny prístup a čisté filmové spracovanie umiestnil film režiséra Jana Kostolanského
ROVNÍKOVE HORIZONTY

Na prvom mieste sa za celkovú atmosféru - spôsobenú spojením výtvarnosti obrazu a výberom hudby, a za náročný športový výkon, podaný veľmi príťažlivým spracovaním umiestnil film režisérky Ctibory Bley
AIR FREE