ENGLISHSLOVAK

Fotosúťaž - výsledky

Grand prix:

Ivan Bulík – V kmeni Bume

Ľudia emócie:

1. Michal Štefkovič – V kmeni Dogonov

2. Nora Sapárová – Strees of London

3. Barbora Prekopová – Horský vodca – portrét

Krajina – príroda

1. Barbora Prekopová – UFO

2. Peter „Becko“ Ondrejovič – Pozri ja už letím

3. Peter „Becko“ Ondrejovič – Ecce hommo (Ajhľa človek)

Šport – kto z koho:

1. Pavel Andrássy – Jordalselvi

2. Michaela Dutková – Nesadať!

3. Edo Homola – Delfinárium

Jeden súťažný amatérsky a dva nesúťažné profesionálne dokumenty, vyhlásenie výsledkov fotosúťaže, ale predovšetkým vynikajúca prednáška v podaní legendárneho horolezca Ivana Gálfyho čakala na návštevníkov v deň otvorenia tretieho ročníka festivalu HoryZonty. Šesťsto miestna sála Kultúrneho a metodického centra OS SR bola naplnená do dvoch tretín, na tvárach organizátorov žiaril úsmev.

„Práve to, že vidím plné hľadisko spokojných divákov ma presvedčilo, že kvôli nim sa oplatí celý festival organizovať,“ vyjadrila riaditeľka HoryZontov Marka Dutková. Bola to práve ona, kto vyhlásil výhercov fotosúťaže. Celkovú cenu Grand Prix získal trenčiansky cestovateľ Ivan Bulík. V kategórii Šport – kto z koho si hlavnú cenu odniesol Pavol Andrássy, druhé miesto udelila porota Michele Dutkovej a tretí skončil Edo Homola. V ďalšej kategórii Krajina – príroda sa na prvom mieste umiestnila Barbora Prekopová, na druhom a treťom mieste skončil ten istý autor Peter „Becko“ Ondrejovič. v poslednej z kategórii Ľudia – emócie si prvenstvo doniesol Michal Štefkovič, druhá skončila mladá Nora Sapárová a bronz získala Barbora Prekopová.

Hlavným bodom večera bola prednáška Ivana Gálfyho, ktorý stál dlhé roky nielen na čele slovenských himalájskych výprav, ale vyše štvrťstoročie vykonával funkciu ústredného náčelníka horskej služby. „Ivan je veľkou osobnosťou, ktorá má ľuďom čo povedať. Veď po návrate výpravy v roku 1971, počas ktorej stáli na vrchole prvej československej osemtisícovky Nanga Parbat vítali našich horolezcov zástupy ľudí. Som rád, že práve jej vedúci prijal pozvanie na náš festival,“ neskrýval nadšenie jeden zo spoluorganizátorov HoryZontov Jaroslav Dutka. „Bola to veľká akcia, na námestí v Starom Smokovci sa zišlo viac ľudí, ako na prvého mája,“ smeje sa dnes nad celou situáciou sedemdesiatpäť ročný Gálfy.

Vtipnými historkami z ôsmich expedícií, na čele ktorých stál si získal náklonnosť trenčianskeho publika. To ocenilo pravý tatranský humor búrlivým potleskom, ktoré korunovala spontánna diskusia.

Po prvom dni sa dá povedať, že organizátori aj toho roku dokázali udržať latku, ktorú pred troma rokmi podujatiu nastavili. Zároveň je jasné, že nasledujúce dva dni, ktoré má trenčiansky festival dobrodružných filmov pred sebou ukážu, o koľko sa jeho usporadateľom podarilo úroveň zvýšiť a na koľko percent uspokojili náročné trenčianske publikum.