ENGLISHSLOVAK

Fotosúťaž

Máte fotku?

Radi fotografujete? Podarilo sa vám zachytiť zaujímavý moment, ktorý by ste radi prezentovali na našom festivale? Potom je tu naša fotosúťaž práve pre vás!

Do súťaže sa môže zapojiť každý, kto do 15. októbra 2008 zašle na nižšie uvedenú adresu fotografiu z horského prostredia, alebo z oblasti športov v prírode. Jeden autor môže do súťaže prihlásiť maximálne tri fotografie. Snímky musia byť vytlačené na fotopapieri vo veľkosti 20×30 cm. Povinnosťou autora je označiť zadnú stranu každej fotografie svojim menom, adresou a telefónnym číslom, ako i názvom snímky a jednou z troch kategórii. Prihlásené fotografie sa budú uchádzať o hodnotné ceny. O výhercoch rozhodne odborná porota. Mená výhercov budú zverejnené na našej stránke a vyhlásené na festivale.

Kategórie súťaže:

 • Ľudia – emócie
 • Krajina – príroda
 • Šport – kto z koho

Podmienky a pravidlá súťaže:

Tieto pravidlá ustanovujú podmienky fotografickej súťaže organizovanej Festivalom dobrodružných filmov HoryZonty

 • Do súťaže sa môže zapojiť každý, kto splní podmienky stanovené týmito pravidlami.
 • Jeden súťažiaci má možnosť prihlásiť maximálne 3 fotografie, na ktoré má výhradné autorské práva.
 • Fotografie z horského prostredia, alebo z oblasti športov v prírode treba priniesť osobne alebo zaslať spolu s riadne vyplnenou prihláškou na adresu: Mária Dutková, Radlinského 9, 911 05 Trenčín.
 • Zadná strana každej fotografie musí obsahovať povinné údaje: meno, adresa a telefónne číslo autora, názov fotografie a kategória. Za prípadné straty dostatočne neoznačených fotografií organizátori nepreberajú zodpovednosť.
 • Formát požadovaných snímok: čiernobiele, farebné a digitálne fotografie vytlačené na fotopapieri vo veľkosti 20x30 cm.
 • Usporiadatelia si vyhradzujú právo vyradiť zo súťaže príspevky, ktoré nebudú spĺňať požiadavky stanovené v týchto pravidlách.
 • Fotografie budú posudzované odbornou porotou. Hlavná cena za najlepšiu fotografiu Fotosúťaže festivalu bude udelená jednej fotografii spomedzi všetkých vyhlásených kategórií. V každej kategórii budú ďalej vyhodnotené 3 fotografie a odmenené vecnými cenami. Odovzdávanie cien autorom víťazných fotografií sa uskutoční počas festivalu.
 • Fotografie finalistov vybrané festivalovou porotou budú vystavené v priestoroch KaMCOS SR Trenčín (miesta konania)počas trvania festivalu, a tiež v uverejnené na webovej stránke festivalu www.horyzonty.sk
 • Organizátor si vyhradzuje právo na zaslané snímky na festivalové účely. Po skončení podujatia nebudú fotografie autorom vrátené.
 • Termín uzávierky prihlášok Fotosúťaže festivalu je 15.10.2008.

Adresa festivalu je:

Festival dobrodružných filmov HoryZonty
Mária Dutková
Radlinského 9
911 05 Trenčín.