ENGLISHSLOVAK

HoryZonty - 2 percentá z Vaśich daní

Milí priatelia!

ako platitelia dane z príjmov sa môžete rozhodnúť, kam pôjdu 2% Vami zaplatenej minuloročnej dane. Týmto spôsobom môžete podporiť Festival dobrodružných filmov HoryZonty. Aj vďaka Vám sa tak festival môže stať ešte kvalitnejší.

Ako postupovať?

Ak ste zamestnanec:

1. Zamestnávateľ Vám po vykonaní tohtoročného zúčtovania vystaví potvrdenie o zaplatení dane. Z tohto potvrdenia si viete vypočítať 2% zo zaplatenej dane - to je suma, ktorú nám môžete venovať, táto suma však musí byť minimálne 100 Sk (3,32 EUR).
2. Vyplňte formulár vyhlásenie o poukázaní 2% z dane - meno, rodné číslo, bydlisko, sumu zodpovedajúcu 2 % zaplatenej dane.
3. Obe tlačivá - Potvrdenie o zaplatení dane a Vyhlásenie o poukázaní 2 % dane doručte (odošlite poštou) najneskôr do 30. apríla 2009 na príslušný daňový úrad v mieste Vášho bydliska. Daňové úrady majú 90 dní nato, aby previedli Vaše 2% z dane na účet združenia.

Ak ste fyzická osoba, ktorá si daňové priznanie podáva sama:

1. Vyplňte si daňové priznanie. V daňovom priznaní pre fyzické osoby za rok 2008 - typ A - sú uvedené kolónky na poukázanie 2% - VIII. Oddiel - Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby. Ak podávate daňové priznanie pre fyzické osoby - typ B, potom venujte pozornosť XII. Oddielu - Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov FO podľa § 50 zákona.
2. Vypočítajte si 2% zo zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby - to je maximálna suma, ktorú nám môžete venovať, minimálna suma však musí byť 100 Sk (3,32 EUR).
3. Doplňte identifikačné údaje o našom združení.
4. Vyplnené daňové priznanie doručte do 31. marca 2009 na príslušný daňový úrad v mieste Vášho bydliska.

Ak ste právnická osoba:

1. Vyplňte si daňové priznanie. V daňovom priznaní pre právnické osoby za rok 2008 sú už uvedené kolónky na poukázanie 2% - IV. Oddiel - Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov právnickej osoby.
2. Vypočítajte si 2% z dane z príjmov právnickej osoby, to je maximálna suma, ktorú nám môžete venovať. Svoj dar môžete rozdeliť medzi viaceré organizácie, minimálna výška daru pre 1 organizáciu je 250 Sk (8,30 EUR).
3. Doplňte identifikačné údaje o našom združení.
4. Vyplnené daňové priznanie doručte do 31. marca 2009 na príslušný daňový úrad v mieste Vášho bydliska.

Tlačivá na stiahnutie:

Potvrdenie o zaplatení dane
Vyhlásenie o poukázaní 2% z dane
Identifikačné údaje:

IČO: 420 186 41
Právna forma: občianske združenie
Obchodné meno: HoryZonty
Sídlo: Radlinského 9, Trenčín 911 05

Ďakujeme.

motiv