ENGLISHSLOVAK

Amatérske filmy - súťažné podmienky

Máte film?

Radi sa túlate po horách s kamerou na pleci? Filmujete z dlhej chvíle? Alebo sa vám jednoducho podarilo natočiť film, ktorý by si zaslúžil viac, ako skončiť zapadnutý prachom času? Potom ste v správnom čase na správnom mieste!

Po minuloročnom úspechu amatérskych filmov sme sa i tento rok rozhodli zaradiť do hlavného programu diela začínajúcich filmárov. Ide nám hlavne o to, aby sme vytvorili priestor pre prezentáciu dokumentov neprofesionálnych autorov a tým umožnili prezentovanie amatérskych filmárov, ale predovšetkým ich tvorby.

Do súťaže o hodnotné ceny budú zaradené tie dokumenty z horského prostredia alebo oblasti športov v prírode snímky, ktoré splnia podmienky súťaže, základné technické parametre a ich kvalita bude zodpovedať požiadavkám organizátora. Jeden autor môže prihlásiť v jednej zo štyroch kategórii maximálne dve diela. Dĺžka jednotlivých filmov však nesmie prekročiť 30 minút. Uzávierka prihlášok je 20. septembra 2008.

Kategórie súťaže:

 • Horská príťažlivosť
  lezenie na skalách, lezenie v horách
 • Tajomné cesty
  turistika, bicyklovanie
 • Magické hlbiny
  kajakovanie, raftovanie, potápanie, base jumping
 • Biele šialenstvo
  lyžovanie, snoubordovanie

Podmienky a pravidlá súťaže:

Tieto pravidlá ustanovujú podmienky filmárskej súťaže organizovanej Festivalom dobrodružných filmov HoryZonty

 • Za amatérsky film sa považuje každé hrané, dokumentárne, alebo umelecké dielo, ktorého dej je situovaný do outdoorového prostredia. Dielo musí byť zamerané na športovú činnosť, faunu, flóru, alebo ľudí žijúcich v horách. Podmienkou je, aby sa na filme nepodieľal profesionálny autor, ani profesionálne filmové štúdio. Film môže byť prezentovaný súčasne na inom festivale.

 • Do súťaže môže jeden autor poslať maximálne dve diela. Každé z nich musí byť na samostatnom nosiči. Dĺžka prihláseného filmu nesmie presiahnuť 30 minút. Minimálna dĺžka nie je stanovená.

 • Dátum spracovania filmu nerozhoduje. Do súťaže sa môžu zapojiť i staršie diela, ktoré neboli doteraz prezentované na našom festivale.

 • Povinnosťou autora je zaradiť svoj film do jednej z kategórii: Horská príťažlivosť, Tajomné cesty, Magické hlbiny, Biele šialenstvo.

 • Prihlásené filmy musia byť nahovorené slovensky, česky, alebo musia mať titulky v týchto jazykoch.

 • Uvedené diela musia byť opatrené názvom filmu a záverečnými titulkami, v ktorých je uvedený autor a tvorca filmu.

 • Diela doručené v inom formáte ako DVD nebudú akceptované.

 • K filmu prikladá autor kompletne vyplnenú prihlášku. Filmy bez vyplnenej, alebo zle vyplnenej prihlášky nebudú zaradené do súťaže.

 • Autor súhlasí s tým, že informácie uvedené na prihláške môžu byť použité pre účely festivalu.

 • Organizátor festivalu si podľa kvality a zodpovedajúcej témy vyhradzuje právo na zaradenie prihlásených filmov do súťaže.

 • Amatérske filmy sa uchádzajú o cenu poroty a cenu diváka. Proti rozhodnutiu nezávislej poroty zloženej z troch členov sa nemožno odvolať. O najúspešnejšom diváckom filme rozhodnú návštevníci festivalu vyplnením anketových lístkov.

 • Zaslané diela budú vrátené autorom len po dohode s organizátorom.

 • Výsledky budú vyhlásené na záver festivalu, výhercovia budú zverejnení na internetovej stránke podujatia.

 • Každý autor, ktorého film bude zaradený do programu získa voľnú vstupenku na ten blok filmov, v ktorom bude jeho dielo prezentované.

 • Filmy musia byť odoslané tak, aby boli na adresu festivalu doručené do 20. septembra 2008. Tento dátum je záväzný pre všetky prihlásené diela.

Adresa festivalu je:

Festival dobrodružných filmov HoryZonty
Mária Dutková
Radlinského 9
911 05 Trenčín.